ได้รับการส่งหลักฐานชำระเงินแล้ว

ขอบคุณที่สนับสนุนบทจร

สำนักพิมพ์กำลังตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของท่าน เมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว จะส่งเมลแจ้งเตรียมตัวส่งของให้ท่านต่อไป