รู้จักเรา

เมื่อออกเดินทาง…โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

นักเดินทางทั้งหลายล้วนกล่าวกันเป็นไปในทางนั้น เมื่อออกเดินทาง โลกของเราก็เลื่อนไหล ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ล้วนมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลง หล่นหาย เลือนราง หรือกระทั่งชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

สำนักพิมพ์บทจรมุ่งผลิตหนังสือประเภทวรรณกรรมแปล ด้วยเชื่อว่าเรื่องราวต่างถื่น ผู้คนที่แปลก และไม่เหมือนกับเรา มีจุดเชื่อมโยงบางอย่างที่สัมผัสได้ หรือกระทั่งทำให้เราเข้าใจตัวเราเองได้ดียิ่งขึ้น

แม้เราจะได้ยินคำพูดในแง่ลบต่อการแปลมากมาย ทั้ง การแปลคือการทรยศ การแปลไม่มีทางถ่ายทอดต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์ การแปลคือสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ แม้คงปฏิเสธนัยของมันได้ยาก อย่างไรก็ดี แม้การแปลจะทำให้ต้นฉบับไม่เหมือนเดิม แต่ในความไม่เหมือนเดิมนี้ ก็ได้นำเอาตัวบทแปลกหน้ามาพบผู้อ่านแปลกหน้า ในถิ่นที่ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่แปลกหน้าต่อกัน

ในแง่หนึ่ง การแปลจึงคือการพาเรื่องราวเหล่านี้เดินทางจากฝั่งนึงมายังอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อนำความเป็นไปได้ต่อการการพบเจอกันหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้น การอ่านวรรณกรรมแปลก็คงไม่ต่างจากการพบปะกันของตัวบทที่เดินทางมาสู่ผู้อ่าน ในความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้มากมาย สำนักพิมพ์บทจรเชื่อว่าการอ่านวรรณกรรมแปลคือการเดินทางที่น่าสนใจและเปิดกว้าง เราเชื่อในการอ่านที่ทำให้รู้สึกว่าโลกมันกว้าง

บทจร ความหมายตามพจนานุกรมคือ การเดิน (ด้วยเท้า) แต่หากเราเล่นสนุกกับรูปคำสักนิด มันก็คือ การเดินทางของตัวบท ซึ่งก็คือคุณูปการมหาศาลของการแปล และก็อาจจะรวมทั้งคือการอ่าน ที่คนอ่านยินยอมเปิดตัวเองเพื่อสัมผัสกับตัวบทจากต่างถื่นต่างที่ ในความเป็นไปได้ที่หลากหลายของการทำความเข้าใจ และบ่อยครั้งทำให้เราแลเห็นตัวเราเองได้ชัดขึ้น