Slider

To Make Peace with the Demons

หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “เราทุกคนมีปิศาจอยู่ในตัว”

“ปิศาจ” ตนนี้ อาจเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของคุณเอง หรืออาจเกิดจากการกระทำของใครคนอื่น

มันเร้นซ่อนภายในใจ คอยเยาะหยัน ฉุดรั้งเราไว้

แม้เราจะ “หลอก” ตัวเองว่ามันไม่มีอยู่
แต่เมื่อรู้สึกถึงก็ยัง “หลอน” วูบภายในใจ

เช่นเดียวกัน หากมองในระดับสังคม ก็คงมีปิศาจในความทรงจำของผู้คนคอย “หลอก” และ “หลอน” ไม่ต่างจากระดับปัจเจก บางผู้คนอยากพูด บางกลุ่มอยากให้เงียบ ขณะที่บางคนอยากเบือนหน้าหนี

บทจรขอชักชวนทุกท่านลองหันหน้าเผชิญกับเหล่าปิศาจในใจนั้น ร่วมเยียวยาบาดแผลผ่านวรรณกรรมและวิวาทะ เปิดพื้นที่บำบัด ผ่านชั้นเชิงวรรณกรรม เปิดบทสนทนา ทั้งประเด็นที่ตามหลอกและหลอนในเรื่องราวทางวรรณกรรม และอาจจะเรื่องราวในสังคมของเรา

พบกับเทศกาลวรรณกรรม หนังสือชุดพิเศษ ในราคาพิเศษ ของที่ระลึก และเสวนาหาเรื่อง (คุย) กันในธีมประจำปีนี้ของเรา

“To Make Peace with the Demons”
“เยียวยาปิศาจ"

สงบสันติคือคำตอบในทุกกรณีหรือไม่?
เราต้อง Make Peace เท่านั้นหรือ?
หากในใจเราอยากจะ Take Piss เล่า?

จำเป็นไหมที่เราต้องเยียวยา หรือบางคราก็ควรปล่อยให้มันเยี่ยวรดหัวใจ?

พบกันที่เว็บไซต์ ร้าน Shopee และคลับเฮาส์บทจร

หนังสือ