เสนอผลงานแปล

วรรณกรรมโลกเป็นมรดกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สำนักพิมพ์บทจรวางแผนจะจัดพิมพ์ผลงานคุณภาพออกมาในภาษาไทยให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่ทำได้

ผู้อ่านและนักแปลที่ต้องการเสนองานแปล สามารถส่งรายละเอียดมาให้พิจารณาได้ที่ [email protected] 

กรุณาระบุและแนบ

  • ชื่อหนังสือและผู้เขียน
  • ตัวอย่างผลงานแปลบทแรก (เฉพาะนักแปล)
  • CV (เฉพาะนักแปล)

กองบรรณาธิการจะดำเนินการติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด